Nákup mobilného laboratórneho vybavenia

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup mobilného laboratórneho vybavenia
Kód zákazky: 1009 - MST
Kód oznámenia: 1009 - MST
Postup: Verejná súťaž
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 38000000-5
Predpokladaná hodnota: 739 103,20 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 15.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK010 - Bratislavský kraj
Miesto dodania: Grösslingová Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81109 Slovensko

Linky a dokumenty