Kontrastné látky V08

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kontrastné látky V08
Kód zákazky: 962 - MST
Kód oznámenia: 962 - MST
Postup: Verejná súťaž
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33696800-3
Predpokladaná hodnota: 443 169,38 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 15.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Jána Hollého Prešov 08181 Slovensko Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 Prešov, nemocničná lekáreň

Linky a dokumenty