Zber a likvidácia odpadov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zber a likvidácia odpadov
Kód zákazky: 37872 - WNS
Kód oznámenia: 37872 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
Druh: Služby
Hlavný CPV: 90500000-2
Predpokladaná hodnota: 14 737,52 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.10.2024 12:00
Vyhlásenie: 29.11.2023

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Kľačno Kľačno 97215 Slovensko

Linky a dokumenty