Trenčiansky hrad - expozícia 2026

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Trenčiansky hrad - expozícia 2026
Kód zákazky: 39222 - WNS
Kód oznámenia: 39222 - WNS
Postup: Zákazka s nízkou hodnotou - vestník
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71200000-0
Predpokladaná hodnota: 166 900,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 21.2.2024 16:00
Vyhlásenie: 18.12.2023

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK022 - Trenčiansky kraj
Miesto dodania: Mierové nám. Trenčín 91250 Slovensko

Linky a dokumenty