Rekonštrukcia mostných objektov na cestách II. a III. triedy v rámci PSK, II. etapa

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rekonštrukcia mostných objektov na cestách II. a III. triedy v rámci PSK, II. etapa
Kód zákazky: 39143 - MSP
Kód oznámenia: 39143 - MSP
Postup: Verejná súťaž
Druh: Stavebné práce
Hlavný CPV: 45221111-3
Predpokladaná hodnota: 1 009 539,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.2.2024 09:00
Vyhlásenie: 18.12.2023

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK041 - Prešovský kraj
Miesto dodania: Jesenná Prešov 08005 Slovensko

Linky a dokumenty