Obstaranie motorových vozidiel na operatívny leasing v kategórii vozidiel M1, N1

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Obstaranie motorových vozidiel na operatívny leasing v kategórii vozidiel M1, N1
Kód zákazky: 142 - MST
Kód oznámenia: 142 - MST
Postup: Verejná súťaž
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34100000-8
Predpokladaná hodnota: 12 087 478,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 14.2.2024 10:00
Vyhlásenie: 4.1.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie:
NUTS: SK032 - Banskobystrický kraj
Miesto dodania: Partizánska cesta Banská Bystrica 97599 Slovensko v zmysle ustanovení návrhu rámcovej dohody

Linky a dokumenty