Polygrafický materiál - papier

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Polygrafický materiál - papier
Kód zákazky: Z20245804
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30197630-1
Predpokladaná hodnota: 148 681,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 11.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Centrum polygrafických služieb
Adresa: Sklabinská
83106 Bratislava - mestská časť Rača
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Adresa: Krásno nad Kysucou Kalinov 1493
023 02 Krásno nad Kysucou

Linky a dokumenty