Dodávka zemného plynu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Kód zákazky: Z20245806
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09123000-7
Predpokladaná hodnota: 100 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.7.2024 15:00
Vyhlásenie: 11.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Horné Otrokovce 137
92062 Horné Otrokovce
NUTS: -
Miesto dodania: Horné Otrokovce, Hlohovec, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: OFFICE STAR, s. r. o.
Adresa: Šancová 63/3568
831 04 Bratislava

Linky a dokumenty