Ostatné interiérové vybavenie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Ostatné interiérové vybavenie
Kód zákazky: Z20245807
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39530000-6
Predpokladaná hodnota: 1 271,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 11.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Adresa: Krásno nad Kysucou Kalinov 1493
023 02 Krásno nad Kysucou

Linky a dokumenty