Kontrola - revízia prenosných hasiacich prístrojov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kontrola - revízia prenosných hasiacich prístrojov
Kód zákazky: Z20245796
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71356100-9
Predpokladaná hodnota: 884,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.7.2024 11:10
Vyhlásenie: 11.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: RIGHT POWER, a.s.
Adresa: Na Bráne 8665/4
010 01 Žilina