Stavebné materiály

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stavebné materiály
Kód zákazky: Z20245767
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44221300-8
Predpokladaná hodnota: 325,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.7.2024 08:47
Vyhlásenie: 11.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Topoľčany, Topoľčany, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: ProScience Tech s. r. o.
Adresa: Dobšinského 20
811 05 Bratislava

Linky a dokumenty