Ostatné interiérové vybavenie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Ostatné interiérové vybavenie
Kód zákazky: Z20245797
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39290000-1
Predpokladaná hodnota: 2 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 11.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Martin, Martin, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: RAMOTECH s. r. o.
Adresa: 123
085 01 Richvald

Linky a dokumenty