Nákup Tabletu PC 2v1 s príslušenstvom vrátane puzdra

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nákup Tabletu PC 2v1 s príslušenstvom vrátane puzdra
Kód zákazky: Z20245739
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30213000-5
Predpokladaná hodnota: 1 400,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 11.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná
01026 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: K&M MEDIA s. r. o.
Adresa: Podzávoz 2303
022 01 Čadca