Endoskopická operačná zostava

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Endoskopická operačná zostava
Kód zákazky: Z20245743
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33168100-6
Predpokladaná hodnota: 142 457,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 11.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Pod Krásnou hôrkou 1
83348 Bratislava
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava III, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: HENRYSO, s.r.o.
Adresa: Fraňa Mojtu 22
949 01 Nitra

Linky a dokumenty