Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Náhradné diely na autobusy Citelis - hnacie ústrojenstvo
Kód zákazky: Z20245780
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34121100-2
Predpokladaná hodnota: 210,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.7.2024 10:45
Vyhlásenie: 11.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Bardejovská
04329 Košice
NUTS: -
Miesto dodania: Košice, Košice, Košický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: K&M MEDIA s. r. o.
Adresa: Podzávoz 2303
022 01 Čadca