Elektronika pre MŠ - MČ Petržalka

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elektronika pre MŠ - MČ Petržalka
Kód zákazky: Z20245765
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 32331300-5
Predpokladaná hodnota: 2 321,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.7.2024 13:00
Vyhlásenie: 10.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Kutlíkova
85212 Bratislava - mestská časť Petržalka
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Adresa: Krásno nad Kysucou Kalinov 1493
023 02 Krásno nad Kysucou

Linky a dokumenty