Elektrická Rolba na úpravu ľadovej plochy pre zimný štadión

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elektrická Rolba na úpravu ľadovej plochy pre zimný štadión
Kód zákazky: Z20245760
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 34114000-9
Predpokladaná hodnota: 150 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 22.7.2024 09:25
Vyhlásenie: 10.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Mesto Sabinov
Adresa: Námestie slobody
08301 Sabinov
NUTS: -
Miesto dodania: Sabinov, Sabinov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: Veríme v Zábavu, s.r.o.
Adresa: Pod Brezinou 3745/86
911 01 Trenčín