Umývanie osobných motorových vozidiel

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Umývanie osobných motorových vozidiel
Kód zákazky: Z20245756
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 50112300-6
Predpokladaná hodnota: 1 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.7.2024 11:38
Vyhlásenie: 10.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: MT PELET, spol. s.r.o.
Adresa: Závažná Poruba - priemyselná zóna 510
032 02 Závažná Poruba

Linky a dokumenty