Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka originálnych tonerov do fotokopírovacích strojov
Kód zákazky: Z20245751
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30125120-8
Predpokladaná hodnota: 140,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 10.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Dolnozemská cesta
85235 Bratislava - mestská časť Petržalka
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Petržalka, Bratislava V, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: MT PELET, spol. s.r.o.
Adresa: Závažná Poruba - priemyselná zóna 510
032 02 Závažná Poruba