FTP Kábel Cat5E

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: FTP Kábel Cat5E
Kód zákazky: Z20245757
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44322100-4
Predpokladaná hodnota: 4 914,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.7.2024 12:00
Vyhlásenie: 10.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: ProScience Tech s. r. o.
Adresa: Dobšinského 20
811 05 Bratislava

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: FTP Kábel Cat5E (Z20245757)