Príprava a dovoz stravy.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Príprava a dovoz stravy.
Kód zákazky: Z20245736
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 55300000-3
Predpokladaná hodnota: 3 648,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.7.2024 10:01
Vyhlásenie: 10.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Štiavnik
Adresa: Štiavnik 1350
01355 Štiavnik
NUTS: -
Miesto dodania: Štiavnik, Bytča, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: KOS - Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o. skrátený názov : KOS, s.r.o.
Adresa: Hviezdoslavova 1699
022 01 Čadca

Linky a dokumenty