Nádoby na biologický odpad

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nádoby na biologický odpad
Kód zákazky: Z20245737
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44613800-8
Predpokladaná hodnota: 12 800,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.7.2024 16:00
Vyhlásenie: 10.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Fakultná nemocnica Trnava
Adresa: Ulica Andreja Žarnova
91775 Trnava
NUTS: -
Miesto dodania: Trnava, Trnava, Trnavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: KOS - Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o. skrátený názov : KOS, s.r.o.
Adresa: Hviezdoslavova 1699
022 01 Čadca

Linky a dokumenty