Nádoby, obaly a obalový materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nádoby, obaly a obalový materiál
Kód zákazky: Z20245741
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39522110-1
Predpokladaná hodnota: 13 776,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 10.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Zemianske Kostoľany, Prievidza, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: Henrich Sonnenschein - ITSK
Adresa: Fraňa Mojtu 22
94901 Nitra

Linky a dokumenty