Stabilizačný prostriedok do vodného kúpeľa

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Stabilizačný prostriedok do vodného kúpeľa
Kód zákazky: Z20245746
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33631600-8
Predpokladaná hodnota: 197,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.7.2024 11:00
Vyhlásenie: 10.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Šafárikovo námestie
81499 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: MT PELET, spol. s.r.o.
Adresa: Závažná Poruba - priemyselná zóna 510
032 02 Závažná Poruba