Ochranný prostriedok proti ektoparazitom.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Ochranný prostriedok proti ektoparazitom.
Kód zákazky: Z20245747
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 33631600-8
Predpokladaná hodnota: 8 694,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.7.2024 13:30
Vyhlásenie: 10.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: CHEMOLAK a.s.
Adresa: Továrenská 7
919 04 Smolenice

Linky a dokumenty