Zborník Matúš Čák Trenčiansky 1321 - 2021

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zborník Matúš Čák Trenčiansky 1321 - 2021
Kód zákazky: Z20245727
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 79810000-5
Predpokladaná hodnota: 7 645,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 10.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Trenčianske múzeum v Trenčíne
Adresa: Mierové nám.
91250 Trenčín
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: HENRYSO, s.r.o.
Adresa: Fraňa Mojtu 22
949 01 Nitra