Revízie a kontroly snímačov hladiny pohonných látok

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Revízie a kontroly snímačov hladiny pohonných látok
Kód zákazky: Z20245733
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71356100-9
Predpokladaná hodnota: 6 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 10.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: HENRYSO, s.r.o.
Adresa: Fraňa Mojtu 22
949 01 Nitra