Osobné ochranné pracovné prostriedky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Osobné ochranné pracovné prostriedky
Kód zákazky: Z20245721
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 18110000-3
Predpokladaná hodnota: 4 630,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.7.2024 14:00
Vyhlásenie: 10.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Slovenské národné divadlo
Adresa: Pribinova
81901 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava I, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: CHEMOLAK a.s.
Adresa: Továrenská 7
919 04 Smolenice

Linky a dokumenty