Nádoby, obaly a obalový materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nádoby, obaly a obalový materiál
Kód zákazky: Z20245725
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 18930000-7
Predpokladaná hodnota: 340,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.7.2024 13:00
Vyhlásenie: 10.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: CHEMOLAK a.s.
Adresa: Továrenská 7
919 04 Smolenice

Linky a dokumenty