Chemikálie a štandardy (289_290_24)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Chemikálie a štandardy (289_290_24)
Kód zákazky: Z20245732
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 24320000-3
Predpokladaná hodnota: 1 098,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 16.7.2024 11:00
Vyhlásenie: 10.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Nábrežie arm.gen.Ludvíka Svobodu
81249 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava, Bratislava, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: K&M MEDIA s. r. o.
Adresa: Podzávoz 2303
022 01 Čadca

Linky a dokumenty