Elektrická energia

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elektrická energia
Kód zákazky: Z20245674
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09310000-5
Predpokladaná hodnota: 90 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.7.2024 12:00
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Závadka nad Hronom
Adresa: Osloboditeľov
97667 Závadka nad Hronom
NUTS: -
Miesto dodania: Závadka nad Hronom, Brezno, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: K&M MEDIA s. r. o.
Adresa: Podzávoz 2303
022 01 Čadca

Linky a dokumenty