Sprej proti útoku medveďa s púzdrom.

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Sprej proti útoku medveďa s púzdrom.
Kód zákazky: Z20245719
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 35250000-1
Predpokladaná hodnota: 630,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 24.7.2024 08:00
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Zvolen, Zvolen, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: Štefan Nagy - FAN-AUTO
Adresa: Južná trieda 66
04001 Košice-Juh

Linky a dokumenty