Elektrická energia

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Elektrická energia
Kód zákazky: Z20245720
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09310000-5
Predpokladaná hodnota: 90 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.7.2024 12:00
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Heľpa
Adresa: Farská 588/2
97668 Heľpa
NUTS: -
Miesto dodania: Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: RIGHT POWER, a.s.
Adresa: Na Bráne 8665/4
010 01 Žilina

Linky a dokumenty