Kurz

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Kurz
Kód zákazky: Z20245706
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 80000000-4
Predpokladaná hodnota: 60 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 12:00
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Trenčín, Trenčín, Trenčiansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: OfficeLand, s.r.o.
Adresa: Mierová ulica 183
821 05 Bratislava

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Kurz (Z20245706)