Oprava a údržba kopírovacích strojov a príslušenstva

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oprava a údržba kopírovacích strojov a príslušenstva
Kód zákazky: Z20245710
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 50313100-3
Predpokladaná hodnota: 460,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.7.2024 08:00
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: Železiarstvo HAMMER, s.r.o.
Adresa: Krásno nad Kysucou Kalinov 1493
023 02 Krásno nad Kysucou