Revízie a odborné prehliadky (el.zariadenia, elektroinštalácie, bleskozvody)

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Revízie a odborné prehliadky (el.zariadenia, elektroinštalácie, bleskozvody)
Kód zákazky: Z20245715
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 71630000-3
Predpokladaná hodnota: 1 500,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.7.2024 14:00
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Lazovná 240/9
97401 Banská Bystrica
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: INTERIÉR INVEST, s.r.o.
Adresa: Kukučínova 23
040 01 Košice