Zariadenie IKT

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Zariadenie IKT
Kód zákazky: Z20245625
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30191200-6
Predpokladaná hodnota: 973,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná
01026 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: RAMOTECH s. r. o.
Adresa: 123
085 01 Richvald

Linky a dokumenty

Zákazka na EKS: Zariadenie IKT (Z20245625)