Tonery - originál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Tonery - originál
Kód zákazky: Z20245676
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 30125120-8
Predpokladaná hodnota: 320,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Žilinská univerzita v Žiline
Adresa: Univerzitná
01026 Žilina
NUTS: -
Miesto dodania: Žilina, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: ProScience Tech s. r. o.
Adresa: Dobšinského 20
811 05 Bratislava

Linky a dokumenty