Pece a vysúšacie zariadenia

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Pece a vysúšacie zariadenia
Kód zákazky: Z20245691
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 42113161-0
Predpokladaná hodnota: 2 435,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: ProScience Tech s. r. o.
Adresa: Dobšinského 20
811 05 Bratislava

Linky a dokumenty