Ostatné interiérové vybavenie

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Ostatné interiérové vybavenie
Kód zákazky: Z20245703
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39000000-2
Predpokladaná hodnota: 491,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: H - COLOR, spol. s r.o.
Adresa: Novozámocká 36
949 01 Nitra

Linky a dokumenty