Rôzne potravinárske výrobky

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Rôzne potravinárske výrobky
Kód zákazky: Z20245705
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 15800000-6
Predpokladaná hodnota: 41 600,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 17.7.2024 11:00
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Belanského 12/8
02401 Kysucké Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Kysucké Nové Mesto, Kysucké Nové Mesto, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: K&M MEDIA s. r. o.
Adresa: Podzávoz 2303
022 01 Čadca

Linky a dokumenty