Učebná pomôcka

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Učebná pomôcka
Kód zákazky: Z20245708
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39162200-7
Predpokladaná hodnota: 600,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 15:00
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Tr. A. Hlinku
94901 Nitra
NUTS: -
Miesto dodania: Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: ProScience Tech s. r. o.
Adresa: Dobšinského 20
811 05 Bratislava

Linky a dokumenty