Nádoby, obaly a obalový materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nádoby, obaly a obalový materiál
Kód zákazky: Z20245714
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 19520000-7
Predpokladaná hodnota: 610,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 19.7.2024 13:02
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Lesík Delostrelcov 1, 080 01 Prešov, Prešov, Prešov, Prešovský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: HENRYSO, s.r.o.
Adresa: Fraňa Mojtu 22
949 01 Nitra

Linky a dokumenty