Dodávka zemného plynu

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Dodávka zemného plynu
Kód zákazky: Z20245685
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09123000-7
Predpokladaná hodnota: 49 119,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 18.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Názov organizácie: Obec Nededza
Adresa: Hlavná 1/1
01302 Nededza
NUTS: -
Miesto dodania: Nededza, Žilina, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: FERMAT SK s.r.o.
Adresa: Čepeňská 2369/34
926 01 Sereď

Linky a dokumenty