Podlahové krytiny a príslušenstvo

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Podlahové krytiny a príslušenstvo
Kód zákazky: Z20245699
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44112200-0
Predpokladaná hodnota: 3 869,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 15.7.2024 09:00
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Liptovský Mikuláš, Liptovský Mikuláš, Žilinský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: KOS - Kysucká obchodná spoločnosť, s.r.o. skrátený názov : KOS, s.r.o.
Adresa: Hviezdoslavova 1699
022 01 Čadca

Linky a dokumenty