Oprava a údržba chladničiek

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Oprava a údržba chladničiek
Kód zákazky: Z20245688
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Služby
Hlavný CPV: 50730000-1
Predpokladaná hodnota: 3 000,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 08:40
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Topoľčany, Topoľčany, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: OfficeLand, s.r.o.
Adresa: Mierová ulica 183
821 05 Bratislava

Linky a dokumenty