Sanitárna technika a príslušenstvo

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Sanitárna technika a príslušenstvo
Kód zákazky: Z20245521
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 39370000-6
Predpokladaná hodnota: 2 253,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: Steeling, s.r.o.
Adresa: Plzenská 8/1843
040 11 Košice - Západ

Linky a dokumenty