Nádoby, obaly a obalový materiál

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Nádoby, obaly a obalový materiál
Kód zákazky: Z20245522
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 44613800-8
Predpokladaná hodnota: 1 454,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Námestie generála Viesta
83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
NUTS: -
Miesto dodania: Banská Bystrica, Banská Bystrica, Banskobystrický, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: CINEMA + spol. s r.o.
Adresa: Partizánska cesta 5564/77
974 01 Banská Bystrica

Linky a dokumenty