knihy, vedecká literatúra

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: knihy, vedecká literatúra
Kód zákazky: Z20245673
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 22110000-4
Predpokladaná hodnota: 450,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 10:00
Vyhlásenie: 9.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Dúbravská cesta 6184/9
84104 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
NUTS: -
Miesto dodania: Bratislava - mestská časť Karlova Ves, Bratislava IV, Bratislavský, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: TOWDY s. r. o.
Adresa: Planckova 4
851 01 Bratislava

Linky a dokumenty