Motorová nafta a bezolovnatý benzín

Informácie o zákazke

Informácie

Názov zákazky: Motorová nafta a bezolovnatý benzín
Kód zákazky: Z20245671
Postup: Podlimitná zákazka s využitím EKS
Druh: Tovary
Hlavný CPV: 09132100-4
Predpokladaná hodnota: 26 400,00 €

Termíny

Predkladanie ponúk: 12.7.2024 17:11
Vyhlásenie: 8.7.2024

Verejný obstarávateľ

Adresa: Janského
94901 Nitra
NUTS: -
Miesto dodania: Nitra, Nitra, Nitriansky, Slovenská republika
Zdroj: EKS

Vysúťažaný dodávateľ

Názov dodávateľa: ProScience Tech s. r. o.
Adresa: Dobšinského 20
811 05 Bratislava

Linky a dokumenty